کتابی که خوندم 6

سمفونی پاستورال

 

 

کتاب سمفونی پاستورال گریزی است به وادی عشق و عرفان --پاستورال به قطعه اي موسيقي گفته مي شود كه با طبيعت روستايي و زندگي شبانان همزاد است و نواي آن شنونده را در تجربه اي ژرف به احساسات اين نوع زندگي پيوند مي دهد.  سمفوني كه در سراسر كتاب «سمفوني پاستورال» شنيده مي شود، كاري است از بتهوون به نام اپوس 28 . در روايت «آندره ژيد» از عشق كشيش به دختري نابينا، اين آهنگ از ناكامل بودن ارتباط هاي آدمي و اندوه خاموش بودن چراغ هاي رابطه مي گويد.  كشيش به روستايي به نام «سو دره» مي رود و در حاشيه دريايي آبي به او خبر مي دهند كه پيرزني در حال مرگ است. او برحسب وظيفه بر بالين پيرزن حاضر مي شود كه ساعتي پيش مرده است.  دختر برادر پيرزن كه نابيناست تنها بازمانده پيرزن است كه كشيش او را با خود به خانه اش مي برد.  خانه اي كه در آن «آملي» همسر كشيش با پنج بچه قد و نيم قد در زندگي فقيرانه اي، روزگار مي گذرانند.  دختر نابينا غمگين و آشفته، زندگي جديد را شروع مي كند آن هم با وجود غرولندهاي همسر كشيش. اما ابرهاي تيره مي گذرند و سرانجام روز پنجم مارس گرترود اولين لبخند را مي زند; لبخندي چون روشنايي ارغواني رنگ لحظه هاي پيش از صبحدم در كوه هاي آلپ.   گرترود  عشق را در هیکل و اندام  ژاک می بیند  اما او از میزان علاقه و دلبستگی کشیش خبر دارد   او به ماندگاری کانون خانواده کشیش می اندیشد  او نماینده یک عشق خیر خواه است گرترود   هم کشیش را دوست دارد هم ژاک را هم خانواده کشیش اما دراین میان او ژاک را واجد عشق ورزیدن می یابد  و می خواهد در تقابل پدر و پسر یکی را (کشیش )را متقاعد کند وچه خوب از پس اینکار برمی آید   آندره ژيد  در اين داستان تقابل احساسات رمانتيك را با واقعيت هاي تلخ روزگار به تصوير مي كشد; تصويري كه در نهايت در آن تنها با اتكا به آيه هاي انجيل مي توان نوري از روشنايي يافت. و تصویری که همه قهرمانهای داستان انسانهای مذهبی هستند آنها به مسیح ایمان دارند و بی ایمانی ژاک  گرترود را وا می دارد که اورا انتخاب کند تا به ایمان اولیه باز گردد سمفونی پاستورال دراین زمانه بی هویتی  تلنگری است به معنویت  و دوست داشتنهای شگرف انسانی  که درهرزمان انسانهایی هستند که لیاقت دوست داشته شدن و عشق ورزیدن دارند


منبع: http://nurse1372.blogfa.com

کلمات کلیدی: کشیش ,زندگي ,كشيش ,پاستورال ,دوست ,پيرزن ,سمفونی پاستورال ,خانواده کشیش ,همسر كشيش